Stabilt Demokrati er Danmarks eneste parti som ønsker våbenhvile, nedrustning og fred på vores jord.

Vi er borgerpolitikere som ønsker at skabe ikke bare et parti, men en bevægelse hen imod et bedre Danmark. 

Læs mere på partiets hjemmeside her

Vores hovedkontor er placeret centralt i Odense, men vi afholder borgermøder overalt i Danmark og er i fuld gang med opbygningen af vores valgkredse.
 

Stabilt Demokrati blev stiftet for at give freden og demokratiet en chance. Det står sløjt til med begge dele, og det bliver kun værre. Det vil vi i Stabilt Demokrati forsøge at rette op på og det starter her med din vælgererklæring.

Vi er kommet godt fra start men oplever en del komplikationer omkring stiftelse og tegning af partiet. Forskellige institutioner forsinker processen og det har gjort, at vi indtil videre ikke har kunnet tage medlemmer ind. Det får vi styr på i det nye år, så vi får de borgere der støtter os, involveret i vores politik. Vi kommer til at blive mere synlige og i særdeleshed mere aktive, i de politiske konfrontationer og debatter der foregår.

Jørn Nielsen er formand og tegner de store linjer i partiet. Det sker i tæt samarbejde med relevante personer, som repræsenterer forskellige borger- og faggrupper i det danske samfund. I 2024 vil flere politikere blive præsenteret og Stabilt Demokrati vil afholde landsmøde og få sammensat en hovedbestyrelse som favner bredt.

Stabilt Demokrati er stadig under opbygning og der kommer naturligvis mere om vores politik, når vi har diskuteret de emner som vi vil beskæftige os med. Her og nu har vi brug for en åben og fri debat om hvad der foregår i Danmark og ude i verden. Den fortsatte udhuling af den danske velfærdsstat og den øgede kontrol og overvågning af borgerne skal stoppes og rulles tilbage. Kontanterne skal blive og styrkes så borgerne ikke bliver yderligere umyndiggjort i forhold til statsinstitutioner og banker. Der skal ikke betales mere for at køre over Storebæltsbroen bare for at øge investeringer andre steder i landet. En legalisering af hash vil frigøre ressourcer fra politiet og skabe indtægter fremfor øget kriminalitet. Vi skal fokusere på miljøet; sundere mad og rent drikkevand, bedre energiløsninger der kommer borgerne til gavn, fremfor energiselskaberne.

Globalisering og sanktionspolitik har alt for længe domineret de vestlige demokratier, det må vi gøre op med. Oprustningen der har afløst nedrustningen, krig i Ukraine, vestlig eskalering i forhold til Kina, Gaza og andre brændpunkter i Mellemøsten og Afrika. Politikere lyver over for befolkningen, løber fra deres løfter og bruger for meget tid på at diskutere ligegyldige emner, mens verden brænder. En verden som danske politikere i høj grad selv har været med til at sætte i brand.

Nu gælder det om at samle underskrifter så vi kan komme i gang med at diskutere politik med jer derude, og forhåbentlig sikre os et godt valg med bedre muligheder for demokratiet. Vælgerne og dermed borgerne skal sættes i centrum. Folkestyre betyder at befolkningen vælger hvem der styrer landet, og her må borgerne sikre sig, at dem de har stemt på, holder hvad de lover og ikke nedbryder demokratiet.